Үзсэн тоо:

Жирэмсэн үедээ бүсгүй хүн хамгийн үзэсгэлэнтэй харагддаг

Жирэмсэн үедээ бүсгүй хүн хамгийн үзэсгэлэнтэй харагддаг