Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлийн шалтгаан юу вэ?

Дэлхий бол бидний гэр.  Бидэнд өвөг дээдсээс уламжлагдан өнөөдрийг хүртэл бид амьдарч ирсэн газар. Харамсалтай нь дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гамшигт үзэгдлүүд бидний дэлхийг сүйтгэж байна. Тэгвэл яг…

Read more